Support for technology


Projekt pro čínského zákazníka

15.01.2016 14:21

Zdárně jsme dokončili projekt aplikace zařízení od DR ESCHERICHa pro zákazníka až z daleké Číny.

Kdy na základě našic výsledků a referencí od dceřinné společnosti zákazníka v ČR byla naše společnost vybrána i pro projekt přímo v Číně.

Pro tento proejtk se inovativně instaloval systém ELEPHANT přímo na robota, pro dosažení vyrovnaných výkonů a zároveň možnosti BACKUPu v případě poruchy robota.

—————

Zpět