Support for technology


Flambování

   Je jedna ze speciální technologií používaná k rychlé a efektivní přípravě povrchu pro zvýšení přilnavosti lepidel, nebo barev na plastové díly.

    Prvotně se tato technologie používala u dílů vyrobených z tzv. nepolárních plastů jako >PP< , >PE<, nebo > ASA<.

    Díky ožehnutí povrchu plamenem zde dochází k velmi rychlé oxidaci povrchové vrstvy a tím se zvyšuje jeho polarita.

    V posledních letech dochází díky zvyšujícím se požadavkům jednotlivých zákazníků k tomu, že se tato technologie hojně používá i pro další plasty jako >ABS<, >ABS/PC< u kterých toto nebylo dříve nutné.

    Problémem u této technologie může být jednak zvolení vhodné trajektorie hořáku, společně s jeho rychlostí a vzdáleností od povrchu, tak aby docházelo k dostatečné oxidaci povrchu , ale zároveň né přílišné degradaci. Dále mohou být na jednotlivých dílech místa, která nesmí být ožehnutá, kvůli zjednodušení a urychlení následných operací. Pro krytí těchto míst jsme schopni navrhnout různé masky nebo jejich optimalizaci tak aby plnily co nejlépe svou funkci a zároveň vyhovovaly svou životností.

 

         

Příklad optimalizace Flambovacího přípravku